FAQs Complain Problems

घर नक्सा पास

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
एक महिना
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ इन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालय: 
जोशीपुर गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
गाउँ सभाको निर्यण अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • तोकिएको निवेदन
  • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपी
  • जग्गाको ब्लु प्रिन्ट नक्सा
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
  • मालपोत वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  • घरको नक्सा २ प्रति
  • संधियारको सर्जमिन मुचुल्का
  • घरको नक्सा र संरचना वस्ती विकास
  • शहरी योजना तथा भवन निर्माण आधारभुत मार्ग दर्शन २०७२ अनुसार हुनुपर्ने

नक्सा