FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 11:45 PDF icon TapScanner 01-05-2021-17.50_1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 12/14/2020 - 10:23

Invitation for bids for construction of civil works

७७/७८ 12/14/2020 - 10:21

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री र विविध खर्च सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित मिति : २०७७.०६.२६.)

७७/७८ 10/13/2020 - 11:08

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा

७७/७८ 10/09/2020 - 10:12

सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 10/09/2020 - 10:11

सिलबन्दी दरभाउ पत्र रद्द गरिएको सम्बन्धि सूचना

७७/७८ 10/09/2020 - 10:09

Invitation for bids for construction of civil works

७७/७८ 10/08/2020 - 13:04

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री र विविध खर्च सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/10/2020 - 13:32

Bio Flok System मा आधारित माछापालन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०२/१६)

७६/७७ 05/31/2020 - 13:00

Pages

नक्सा