FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 11/11/2022 - 11:21

Invitation for bids for the construction of civil works

७९-८० 09/30/2022 - 13:23 PDF icon joshipur 5x26 14 gate final.pdf

Invitation for Catalogue Shopping of Ambulance

७८/७९ 03/10/2022 - 10:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)

७८/७९ 10/27/2021 - 10:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)

७८/७९ 10/27/2021 - 10:19

प्राविधिक प्रस्तमव स्वीकृत/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 10/08/2021 - 11:52

Invitation for Bids for the Construction of Civil Works

७८/७९ 08/25/2021 - 12:55

Invitation for Bids for the Siddhartha Boarding School Dekhi Simri samma Sadak Kalopatro

७८/७९ 08/02/2021 - 19:51 PDF icon notice website.pdf

Notification of Award

७७/७८ 07/02/2021 - 09:36 PDF icon Notification of Award.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 06/21/2021 - 13:12

Pages

नक्सा