FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आन्तरिक आय संकलनतर्फको शिलबन्दी दरखास्त आव्हानको सूचना ।(प्रथक पटक प्रकाशित मिति २०८०/०६/०२)

८०/८१ 09/19/2023 - 15:13

Invitation for Bids for The Supply and Delivery of Inscticidal Mosquito Net

८०/८१ 08/06/2023 - 13:00

Invitation for Bids for The Supply and Delivery of Insecticidal Mosquito Net-II

७९-८० 06/16/2023 - 11:45

आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

७९-८० 11/11/2022 - 11:21

Invitation for bids for the construction of civil works

७९-८० 09/30/2022 - 13:23 PDF icon joshipur 5x26 14 gate final.pdf

Invitation for Catalogue Shopping of Ambulance

७८/७९ 03/10/2022 - 10:30

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)

७८/७९ 10/27/2021 - 10:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७८।०७।१०)

७८/७९ 10/27/2021 - 10:19

प्राविधिक प्रस्तमव स्वीकृत/आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सूचना ।

७८/७९ 10/08/2021 - 11:52

Invitation for Bids for the Construction of Civil Works

७८/७९ 08/25/2021 - 12:55

Pages

नक्सा