FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७७ /०२/१५)

७६/७७ 05/28/2020 - 18:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/०१/१९)

७६/७७ 05/03/2020 - 12:52

वार्ता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 04/25/2020 - 18:41

राहत वितरणका लागि खाद्यान्न सामग्री खरिद सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 17:16 PDF icon New Doc 04-24-2020 16.36.35_1.pdf, PDF icon ६. बिड डकुमेन्टस.pdf

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको बारे

७६/७७ 04/24/2020 - 13:08

प्रस्ताब डकुमेन्टस संसोधन गरिएको बारे

७६/७७ 04/21/2020 - 15:13 PDF icon final one.pdf

राहत वितरणका लागि खाद्यान्न सामग्री खरिद सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 15:00

COVID 19 रोकथाम तथा व्यवस्थापन सामग्री सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 03/26/2020 - 10:07 PDF icon New Doc 03-26-2020 09.56.27_1.pdf, PDF icon Bid Document_DP_Essential Logistiics for Corona Virus Management_Final.pdf

संशोधन गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०७६/१०/२८

७६/७७ 02/12/2020 - 12:15

संशोधन गरिएको बारे

७६/७७ 02/05/2020 - 17:06

Pages

नक्सा