FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for bids for construction of civil works

७७/७८ 10/08/2020 - 13:04

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री र विविध खर्च सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 09/10/2020 - 13:32

Bio Flok System मा आधारित माछापालन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७७/०२/१६)

७६/७७ 05/31/2020 - 13:00

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७७ /०२/१५)

७६/७७ 05/28/2020 - 18:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मिति : २०७७/०१/१९)

७६/७७ 05/03/2020 - 12:52

वार्ता गर्न आउने सम्बन्धमा

७६/७७ 04/25/2020 - 18:41

राहत वितरणका लागि खाद्यान्न सामग्री खरिद सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

७६/७७ 04/24/2020 - 17:16 PDF icon New Doc 04-24-2020 16.36.35_1.pdf, PDF icon ६. बिड डकुमेन्टस.pdf

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको बारे

७६/७७ 04/24/2020 - 13:08

प्रस्ताब डकुमेन्टस संसोधन गरिएको बारे

७६/७७ 04/21/2020 - 15:13 PDF icon final one.pdf

राहत वितरणका लागि खाद्यान्न सामग्री खरिद सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/19/2020 - 15:00

Pages

नक्सा