FAQs Complain Problems

वडा नं २

 

१. श्री बिष्णु प्रसाद डगौरा वडा अध्यक्ष ९८००६२६०८७
२. श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी वडा सदस्य ९८४८४८८७२७
३.श्री रुक्मणी महतौ वडा सदस्य ९८०४६१६९२८    
४.श्री नरेश कुमार चाैधरी वडा सदस्य ९८६५८२८६१७
५.श्री सोहन लाल चाैधरी     वडा सदस्य      ९८११६९९४७०

Email Id : joshipurward2@gmail.com

Population: 
जम्मा जनसंख्या ४८६६ (महिला - २५३४, पुरुष - २३३२)
Ward Contact Number: 
९८००६२६०८७

नक्सा