FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जोशीपुर गाउँपालिका विपद् राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 12/04/2023 - 14:43 PDF icon कार्यविधि (2).pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० ८०/८१ 11/29/2023 - 14:06 PDF icon कार्यविधि १.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको रोजगार सम्वाद मञ्च सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 11/22/2023 - 16:00 PDF icon कार्यविधि.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ८०/८१ 09/22/2023 - 13:51 PDF icon जोशीपुर गाउँपालकाको आर्थिक ऐन, २०८०.pdf
खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पुर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन ऐन,२०८० ८०/८१ 09/22/2023 - 13:29 PDF icon CCF_000390.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 15:37 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited).(2).pdf
जोशीपुर गाउँपालिका संघ, संस्था, विद्यालय, समिति, संस्कृतिक सम्बर्द्धन जस्तालाई आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 15:35 PDF icon कार्यविधि(1).pdf
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९-८० 11/16/2022 - 10:47 PDF icon Joshipur Rural Municipality _DPRP-2079-80.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकास्तरीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति (गठन तथा परिचालन)कार्यविधि २०७७ ७९-८० 10/14/2022 - 11:17 PDF icon मानव बेचविखन तथा ओसारपसार.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 13:33 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७९.pdf

Pages

नक्सा