FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९-८० 11/16/2022 - 10:47 PDF icon Joshipur Rural Municipality _DPRP-2079-80.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकास्तरीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति (गठन तथा परिचालन)कार्यविधि २०७७ ७९-८० 10/14/2022 - 11:17 PDF icon मानव बेचविखन तथा ओसारपसार.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 13:33 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
थारु भल्मन्सा (बडघर) प्रणालीको संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन २०७८ ७८/७९ 12/24/2021 - 13:13 PDF icon बडघर भल्मन्सा.pdf
सार्वजनिक नियमावली २०७८ ७८/७९ 12/24/2021 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
सामुदायिक विद्यालयलाई निजि स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2021 - 13:08 PDF icon निजि स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७्.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकामा ट्युसन तथा कोचिंग कक्षा सञ्चालन अनुमति कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2021 - 13:06 PDF icon ट्युसन तथा कोचिङ कक्षा संचालन अनुमति कार्यविधि २०७७.pdf
सामुदायिक क्याम्पस शिक्षण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2021 - 13:04 PDF icon क्याम्पस शिक्षण अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/24/2021 - 13:02 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०७६.pdf
घर बहाल कर व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/24/2021 - 13:00 PDF icon घर बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages

नक्सा