FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/03/2023 - 12:25 PDF icon बिपद् राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९(1).pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 15:37 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited).(2).pdf
जोशीपुर गाउँपालिका संघ, संस्था, विद्यालय, समिति, संस्कृतिक सम्बर्द्धन जस्तालाई आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/02/2023 - 15:35 PDF icon कार्यविधि(1).pdf
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९-८० 11/16/2022 - 10:47 PDF icon Joshipur Rural Municipality _DPRP-2079-80.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकास्तरीय मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण समिति (गठन तथा परिचालन)कार्यविधि २०७७ ७९-८० 10/14/2022 - 11:17 PDF icon मानव बेचविखन तथा ओसारपसार.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ ७९-८० 08/16/2022 - 13:33 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन २०७९.pdf
थारु भल्मन्सा (बडघर) प्रणालीको संरक्षण प्रवर्द्धन र विकास गर्न बनेको ऐन २०७८ ७८/७९ 12/24/2021 - 13:13 PDF icon बडघर भल्मन्सा.pdf
सार्वजनिक नियमावली २०७८ ७८/७९ 12/24/2021 - 13:11 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
सामुदायिक विद्यालयलाई निजि स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2021 - 13:08 PDF icon निजि स्रोत शिक्षक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७्.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकामा ट्युसन तथा कोचिंग कक्षा सञ्चालन अनुमति कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/24/2021 - 13:06 PDF icon ट्युसन तथा कोचिङ कक्षा संचालन अनुमति कार्यविधि २०७७.pdf

Pages

नक्सा