FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 08/26/2021 - 10:26 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८।०७९.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 08/26/2021 - 10:18 PDF icon न्यायिक समिति.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 08/26/2021 - 10:13 PDF icon aarthik yen.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/26/2021 - 10:10 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 08/26/2021 - 10:08 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित वा व्यवस्थित गर्न बनाएको विधेयेक २०७५.pdf
विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/25/2021 - 20:35 PDF icon विद्यालय संचालन अनुमति.pdf
एफ. एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 08/25/2021 - 20:29 PDF icon १७. एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्सन ,२०७४ (परिमर्जित) ७४/७५ 10/08/2020 - 11:01 PDF icon जोशीपुर गाउँपालिकाको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 10/08/2020 - 10:59 PDF icon जोशीपुर गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf
जोशीपुर गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण ७४/७५ 10/08/2020 - 10:56 PDF icon गाउँकार्यपालिकाकाो निर्णय वा कार्यादेश.pdf

Pages

नक्सा