FAQs Complain Problems

वडा नं ३

१. श्री रेणु  कुमारी डंगौरा    वडा अध्यक्ष     ९८१२६७५३८५  
२. श्री फूलमति डंगौरा वडा सदस्य ९८२४६७८१८६
३. श्री सितल श्रेष्ठ वि.क. वडा सदस्य ९८२२१७५५२६
४. श्री राजेश कुमार चौधरी वडा सदस्य ९८१५६३४१३८
५. श्री ज्ञान प्रसाद महतौ वडा सदस्य ९८००६८५०७०

 

Email.Id : joshipurward3@gmail.com

Population: 
जम्मा जनसंख्या ६४२३ (महिला - ३४३१, पुरुष - २९९२)
Ward Contact Number: 
९८१२६७५३८५

नक्सा